Despre noi | Credite de consum | Credite cu ipoteca | Credite ipotecare si imobiliare | Alte credite si finantari | Carduri | Contact
Credite ipotecare si imobiliare
Creditul ipotecar de constructii

Avantaje:

De ce sã ai o casã ca oricare alta? Acum poti beneficia de conditii excelente:

 • Gamă largă de venituri acceptate
 • Pot constitui avans şi: materiale de construcţie deja achiziţionate, valoarea locuinţei construite deja sau parţial, valoarea terenului pe care va fi ridicată construcţia
 • Perioada de graţie şi perioada de utilizare a creditului pot fi de până la 18 luni
 • suma pe care o poti împrumuta: 10.000 – 200.000 euro
 • perioada de rambursare: 5 - 30 de ani
 • avansul este de minimum 30% din valoarea proiectului de constructie
 • garantiile sunt ipoteca de rang I asupra terenului si constructiei, asigurarea de viatã, asigurarea de constructii si a imobilului finalizat

Tipologie clienţi acceptabili:

 • persoane fizice, cetăţeni români, cu domiciliul în România
 • clienţi care aplică individual sau împreună cu un co-debitor eligibil (necesar pentru îmbunătăţirea capacităţii de rambursare)

Vârsta: min. 20 de ani – max 62 de ani la data scadenţei finale a creditului

Venit minim necesar:

 • minim 350 RON* (venit primar) pentru Cereri de credit individuale
 • minim 500 RON* (venituri primare cumulate) în cazul Cererilor de credit în comun

Forma de angajare:

 • salariaţi
 • persoane fizice autorizate
 • patroni care au carte de muncă la firma proprie
 • pensionari

Experienţa de muncă la angajatorul curent sau în forma curenta de angajare

 • Minim 3 luni la angajatorul curent pentru Salariaţi
 • Minim 12 luni de activitate în calitate de PFA
 • Minim 24 luni de cand deţin compania, pentru Patroni (dacă deţin mai mult de 50% din companie)

Experienţa profesională totală

Clientul trebuie să fi lucrat în ultimele 12 luni (indiferent de forma de angajare), numai întreruperi cel mult egale cu 30 zile fiind acceptate pe parcursul acestei perioade.

Notă: Sunt acceptate întreruperi incidentale de maxim 30 zile calendaristice, în ultimele 12 luni.

Documente obligatorii indiferent de tipul de solicitant:

 • Act identitate (original)
 • Cerere de credit (original, formular tipizat al băncii)
 • Declaraţia privind obligaţiile de plată, litigiile cu terţii şi relaţiile de grup (original, formular tipizat al băncii)
 • Acordul de consultare al CRB (original, formular tipizat al băncii)
 • Acordul de consultare al Biroului de Credit (original, formular tipizat al băncii)
 • În cazul în care există Co-debitor, relaţia acestuia cu solicitantul principal va fi dovedită prin prezentarea Certificatului de căsătorie şi/sau a Certificatului de naştere