Despre noi | Credite de consum | Credite cu ipoteca | Credite ipotecare si imobiliare | Alte credite si finantari | Carduri | Contact
Credite ipotecare si imobiliare
Creditul ipotecar pentru achizitie de teren

Avantaje:

 • Fără asigurare de viaţă
 • Fără comision de administrare a creditului
 • Fără comision de retragere a creditului din contul curent
 • Suma pe care o poţi împrumuta: 5000-200.000 euro
 • Perioada de rambursare: 5-30 ani pentru creditele în lei, 5-25 ani pentru creditele în euro şi franci elveţieni
 • Avansul este de minimum 30% din valoarea terenului
 • Singura garanţie este ipoteca de rang I asupra terenului achiziţionat.

Tipologie clienţi acceptabili:

 • persoane fizice, cetăţeni români, cu domiciliul în România
 • clienţi care aplică individual sau împreună cu un co-debitor (necesar pentru îmbunătăţirea capacităţii de rambursare)

Vârsta: min. 20 de ani – max 65 de ani la data scadenţei finale a creditului

Venit minim:

 • minim 350 RON* (venit primar)pentru Cereri de credit individuale
 • minim 500 RON* (venituri primare cumulate) în cazul Cererilor de credit în comun

Forma de angajare:

 • salariaţi
 • persoane fizice autorizate
 • patroni care au carte de muncă la firma proprie
 • pensionari

Vechime la actualul loc de muncă

 • minim 3 luni - pentru salariaţi

Vechime totala neîntreruptă în muncă

 • minim 12 luni pentru salariaţi
 • pentru liber-profesionişti şi patroni, activitatea, respectiv compania, trebuie sa aibă un istoric de cel puţin 24 luni.

Notă: Sunt acceptate întreruperi incidentale de maxim 30 zile calendaristice, în ultimele 12 luni.

Documente obligatorii indiferent de tipul de solicitant:

 • Act identitate (original)
 • Adeverinţa de venit
 • Cerere de credit (original, formular tipizat al băncii)
 • Declaraţia privind obligaţiile de plată, litigiile cu terţii şi relaţiile de grup (original, formular tipizat al băncii)
 • Acordul de consultare al CRB (original, formular tipizat al băncii)
 • Acordul de consultare al Biroului de Credit (original, formular tipizat al băncii)
 • În cazul în care există Co-debitor, relaţia acestuia cu solicitantul principal va fi dovedită prin prezentarea Certificatului de căsătorie şi/sau a Certificatului de naştere