Despre noi | Credite de consum | Credite cu ipoteca | Credite ipotecare si imobiliare | Alte credite si finantari | Carduri | Contact
Credite de consum cu ipoteca
Creditul de nevoi personale cu ipoteca

Avantaje

 • poţi împrumuta până la 1.000.000 de EUR sau echivalent;
 • poţi opta pentru un credit în lei, euro şi franci elveţieni;
 • dobânzi avantajoase pentru creditele în franci elveţieni;
 • perioadă maximă de rambursare: 30 ani;
 • grad maxim de îndatorare: 70%;
 • maxim 3 codebitori pentru a te putea încadra la o sumă mai mare;
 • garanţia poate fi reprezentată de un apartament, o casă sau un teren;
 • imobilul adus în garanţie poate fi în proprietatea ta sau a unei alte persoane;
 • poţi obţine până la maxim 80% din valoarea evaluată a imobilului/imobilelor aduse în garanţie;
 • mai multe tipuri de venituri acceptate (salarii, pensii, dividende, comisioane, chirii, câştiguri din activităţi independente, drepturi de autor, rente viagere etc.).

Poţi solicita un credit dacă:

 • ai între 19 şi 70 de ani (la data rambursării integrale a creditului);
 • ai un venit lunar net de minim 350 RON.

Tipologie clienţi acceptabili:

 • persoane fizice, cetaţeni români, cu domiciliul în România
 • clienţi care aplică individual sau împreună cu un co-debitor (necesar pentru îmbunătăţirea capacităţii de rambursare)

Forma de angajare:

 • salariaţi
 • persoane fizice autorizate
 • patroni care au carte de muncă la firma proprie
 • pensionari

Vechime la actualul loc de muncă:

 • minim 3 luni - pentru salariaţi

Vechime totala neîntreruptă în muncă:

 • minim 12 luni pentru salariaţi
 • pentru liber-profesionişti şi patroni, activitatea, respectiv compania, trebuie sa aibă un istoric de cel putin 24 luni.

Documente obligatorii indiferent de tipul de solicitant:

 • Act identitate (original)
 • Adeverinţa de venit
 • Cerere de credit (original, formular tipizat al băncii)
 • Declaraţia privind obligaţiile de plată, litigiile cu terţii şi relaţiile de grup (original, formular tipizat al băncii)
 • Acordul de consultare al CRB (original, formular tipizat al băncii)
 • Acordul de consultare al Biroului de Credit (original, formular tipizat al băncii)
 • În cazul În care există Co-debitor, relaţia acestuia cu solicitantul principal va fi dovedită prin prezentarea Certificatului de căsătorie şi/sau a Certificatului de naştere